Healx

Thorgate designet en datainnsamlings- og administrasjonsplattform for å innføre nye bruksområder for medikamenter gjennom bruk av kunstig intelligens (AI)

 
Design
Utvikling

Prosjektoversikt

Healx har verdens mest effektive AI-plattform for sjeldne sykdommer. Den gjør det raskere, smartere og mer effektivt å finne legemidler og støtter teamet og partnerne i å oppdage og formidle nye behandlinger for klinikken. Markedet for sjeldne sykdommer lider under høye priser som følge av småskalaproduksjonen – med fokus på små grupper er kostnadene for undersøkelser, legemidler og behandlinger astronomiske. Her er det Healx kommer inn.

Vårt mål

I første stadium ble vi enige om at i stedet for å stupe inn i utvikling skulle vi sikre at løsningen som snart skulle utvikles virkelig ville oppfylle kravene fra både kunde og sluttbrukere. Vi startet derfor fra scratch med en lean-basert krav-workshop. Vårt første mål var å skape en klikkbar prototype for de interesserte partene for å forstå om en slik plattform virkelig ville gi merverdi i den eksisterende forskningsprosessen for sjeldne sykdommer.

Besøk Healx

Smidig planlegging

1
2
3

Suksessen

Gjennom den klikkbare prototypen laget vi en løsning som var brukervennlig, hadde et flott brukergrensesnitt og kunne flytte prosessen fra Excel-ark og nettforum til en felles plattform. Væpnet med det visuelle grensesnittet for den ferdige løsningen kunne kunden vise fram plattformen for sluttbrukere før en eneste linjekode faktisk var skrevet.

MVP-prosessen (minimumsprodukt)

Gjennom detaljerte møter, diskusjoner og gjennomganger kunne kunden fastslå med de faktiske sluttbrukerne at problemene de prøvde å løse ikke kunne løses av plattformen de hadde planlagt å utvikle.

Resultater

Som et sluttresultat hjalp prototypen laget av Thorgate kunden til å fastslå at det planlagte storprosjektet ikke ville være verd tiden og pengene som var planlagt investert i det, i alle fall ikke på det nåværende tidspunkt.

Måloppnåelse

Sist, men ikke minst, kunne vi gjennom å arbeide med kunden oppnå dette resultatet til under 1/10 av den totale prislappen for det planlagte prosjektet. Dette satte dem i stand til å disponere disse pengene for andre formål som i enda større grad kunne fremme forskningen på sjeldne sykdommer.

Thorgate hjalp oss virkelig med å strukturere våre behov.

- Michael Motskin, leder for digital strategi ved Healx