TXP Chat™ —maximising the gift of life

Det er det eneste sikre, HIPAA-kompatible kommunikasjonssystemet spesielt tilpasset behovene for transplantasjonssentre og organisasjoner for anskaffelse av donerte organer.

 
Mobil
Utvikling
Web

Prosjektoversikt

TXP Chat er en sikker mobil meldingsapplikasjon fra OmniLife som er unikt designet for den desentraliserte og komplekse kommunikasjonen knyttet til henvisninger, tilbud, tildeling, anskaffelse og transplantasjon av organer. Det er et raskere og mer moderne alternativ til faks. Det er den første HIPAA-kompatible kommunikasjonsplattformen som er bygget med et tilknyttet formål.

Virkning

Det er et kritisk tidsvindu fra det øyeblikket et organ blir tilgjengeliggjort fra en donor til det blir transplantert, og i gjennomsnitt blir hvert år over 60% av donerte hjerter og lunger kastet. Samtidig dør det hver dag 20 personer som følge av at det ikke finnes tilgjengelige organer for transplantasjon. Thorgate har arbeidet med grunnleggerne av TXP Chat™ for å bygge en meldings-app som bare i 2018 bidro til å berge 21 liv.

Besøk TXP Chat

Hva vi gjorde

I den første fasen av utviklingen gjennomgikk Thorgates team den opprinnelige appen og bidrog til å fastsette omfanget av en grundig testing før endelig lansering. Videre reiste Thorgates erfarne prosjektteamut til kunden i USA for å arbeide hånd i hånd med deres lokale team for å fastsette omfanget av bransjespesifikke krav før lansering. Arbeidet ble organisert i ukentlige sprinter som muliggjorde kontinuerlig utvikling og eliminerte alle snikende endringer i omfanget som kunne vanskeliggjort ideer til forandring. En av nøkkelkravene var HIPAA-kompatibilitet, som i vårt tilfelle betød følgende:

  1. Ingen personlige opplysninger logget, og pasientdata er ikke oppbevart som ren tekst.
  2. Alle data blir fjernet når appen er avinstallert.
  3. Brukere logges automatisk ut av appen etter 8 timers inaktivitet.
  4. Mediafiler lagres i S3 og tilgang skjer gjennom en autoriseringsproxy.

Som resultat av dette kunne TXP Chat™ konsentrere seg på de vitale aspektene ved produktutviklingen, mens Thorgate tok seg av de delene som angikk personvern og applikasjonssikkerhet.

Skalerbar teknologi

Vi bidrog til å sette opp applikasjonen som React Native, med backend-kode i node.js med bruk av typescript. Vi pekte også på sikkerhetsutfordringene, hjalp omnilife med å lage api for chat-applikasjon, tilbød produktkonsultasjoner og den flotte brukeropplevelsen for mobilapplikasjonen.

Suksessen

Samtidig som suksessen i alle våre prosjekter ligger i fornøyde kunder, var noe av det vi oppnådde i dette prosjektet å ha alle data lagret lokalt på telefonen i kryptert form, altså ved bruk av en krypteringsnøkkel. Videre blir ikke data lenger logget etter en viss periode med inaktivitet. For å gjøre applikasjonen både sikker og effektiv inkluderte vi biometrisk autentisering så vel som å sikre backend-skyen. Hele utviklingsprosessen var veldig smidig. Med det meste av kodebasen i react native kunne kunden gjenbruke 60% ved portering til web Videre automatiserte vi release for kunden, slik at de ikke trenger å bygge appen, gå til google play og oppgi metadata. I stedet kan de bare kjøre en kommando for oppdatering av appen i nettbutikkene for både android og iOS.

Thorgates ferdigheter innen React Native er fantastiske!

-Eric Pahl, medstifter og teknologidirektør i Health Tech Solutions

Forrige prosjekt TXP Chat™ —maximising the gift of life Next project